Browse Priscian

GL page

(e.g. 10, 10b)

Search for glosses

(e.g. 14a6)

Search in:

 
(Or search for Old Irish forms.)

Grammatici Latini II, p. 464: Priscian, book 9 (De generali uerbi declinatione)

previous pagenext page

Point to any link below for more information. Note that the text of Priscian below is that of Hertz’s edition, and that of the St Gall manuscript may differ. (See introduction for further notes.)

II 464,1quarta: reperio repperi, comperio comperi. geminant consonantem
166a39464,1book 94143 geminant: " (166a41=464,3) secunda: "
II 464,2in prima quidem coniugatione duo monosyllaba: do dedi, sto steti;
II 464,3in secunda principales modo syllabas: mordeo momordi, tondeo totondi;
II 464,4in tertia alia principales, alia finales: principales quidem, ut disco
II 464,5didici, cano cecini, pello pepuli; finales uero, ut credo credidi, uendo
II 464,6uendidi.
II 464,7formis igitur generalibus praeteriti cognitis nunc necessarium esse
166b3464,7book 94123 formis: " (ibid.) generalibus: " (ibid.) cognitis: "
II 464,8existimo de paenultimis quoque uniuscuiusque formulae syllabis generaliter
166b4464,8book 94143 *formu[lae]: (. (166b7=464,11) ne-cessa[riae]: (.
II 464,9tractare. non minus enim hae quoque ad omnem rationem declinationis
II 464,10tam praeteriti perfecti quam plusquamperfecti nec non etiam participiorum
166b6464,10book 94122 preteriti: ., (166b7=464,11) eius- dem: .,
II 464,11eiusdem temporis necessariae sunt.
II 464,12in ui terminantium omnis paenultima longa est uel natura uel
II 464,13positione, et uel in praesenti quoque habent u loco consonantis, ut iuuo
II 464,14iūui, lauo lāui, moueo mōui, caueo cāui, paueo pāui, faueo fāui,
II 464,15foueo fōui, uoueo uōui, uoluo uōlui, soluo sōlui; uel a secunda
II 464,16persona praesentis nascuntur abiecta s et assumpta ui: amas amāui, oras
II 464,17orāui, fles flēui, comples complēui, cupis cupīui, audis audīui;
II 464,18uel pro n uel r uel sc, quae in praesenti tempore inueniuntur ante o, u
166b14464,18book 94141 vel: " (166b15=464,18) u: " (166b15=464,19) habent: "
166b14464,18book 94144 n: ./ (166b17=464,20) sino: ./ (ibid.) decerno: ./
166b14464,18book 94144 r: (. (166b17=464,20) tero: (.
166b14464,18book 94144 sc: . (166b18=464,20) [quie]sco: .
166b15464,18book 94141 quae: : (ibid.) inveniuntur: : (ibid.) ante: : (ibid.) o: :
II 464,19habent loco consonantis principalem extremae syllabae in praeterito
166b16464,19book 958 (m.l.) ¹ (? gloss. fortasse casum "principalem" nominis non intellexit?)
II 464,20perfecto, ut sino sīui, decerno decrēui, tero trīui, quiesco quiēui,
II 464,21pasco pāui.
II 464,22et primae quidem coniugationis et tertiae uerba in ui syllabam
II 464,23facientia praeteritum perfectum, quae a prima persona nascuntur, pares
166b20464,23book 94142 pares: ... (166b23=464,25) excepto: ...
II 464,24habent tam in praesenti quam in praeterito perfecto syllabas, ut iuuo iuui,
II 464,25lauo laui, sterno straui, sino siui, tero triui, ascisco asciui,
II 464,26excepto quaero quaesiui, pono posiui antique, quod nunc dicimus posui.
II 464,27quae uero a secunda persona nascuntur, superant in praeterito eandem
II 464,28secundam personam una syllaba, ut accusas accusaui, deles deleui,
II 464,29cupis cupiui, munis muniui.

 

previous pagenext page