Browse Priscian

GL page

(e.g. 10, 10b)

Search for glosses

(e.g. 14a6)

Search in:

 
(Or search for Old Irish forms.)

Grammatici Latini II, p. 459: Priscian, book 9 (De generali uerbi declinatione)

previous pagenext page

Point to any link below for more information. Note that the text of Priscian below is that of Hertz’s edition, and that of the St Gall manuscript may differ. The gloss you selected is highlighted in yellow. (See introduction for further notes.)

II 459,1uel pares habet cum eo syllabas, ut iuuo iuui, moneo monui, lego
164b16c459,1book 94221 minuitur: preteritum
II 459,2legi, munio muniui, uel minuitur una syllaba, ut facio feci, fugio
II 459,3fugi, uenio ueni, uel uincit una syllaba, ut oro oraui, curro cucurri.
II 459,4si sint primae coniugationis, abundat praeteritum una syllaba:
164b18459,4book 9111[?] sínt
II 459,5accuso accusaui, domo domui, sto steti, exceptis duobus: iuuo iuui,
164b20d459,5164b1book 9542 exceptis: ar is comlunn in his
[‘for in these (preterites) it is equal’] [analysis]
II 459,6lauo laui. antiqui tamen haec quoque secundum analogiam saepe
II 459,7proferebant, unde Terentius in eunucho:
II 459,8«dum haec mecum † puto, accersitur lauatum interea
II 459,9uirgo»
II 459,10lauatum dixit, quod est a lauaui, pro lautum uel lotum. in
II 459,11secundae uero coniugationis et tertiae uerbis in io desinentibus et in omnibus
II 459,12quartae numquam crescit praeteritum perfectum, sed uel pares habet
II 459,13praesenti syllabas uel minuitur: pares, ut pareo parui, habeo habui,
II 459,14cupio cupiui, munio muniui, aperio aperui; minuitur una syllaba, ut
II 459,15augeo auxi, ardeo arsi, uideo uidi, facio feci, comperio comperi;
II 459,16in aliis uero omnibus uerbis tertiae coniugationis modo pares habet, modo
164b28e459,16book 9543 aliis: absque in io disinentibus
II 459,17una syllaba uincit, numquam autem minuitur: pares, ut ago egi, frango
164b30459,17book 94144 *vincit: .- (164b31=459,18) credo: .-
II 459,18fregi, uinco uici; uincit: credo credidi, accerso accersiui, occulo
II 459,19occului, curro cucurri. et notandum est in omnibus uerbis disyllabis,
164b32f459,19164b2book 9543 desyllabis: isnaib hí himbí conson ren .o.
[‘in those (verbs) in which there is a consonant before o (in the pres. indic. act.)’] [analysis]
II 459,20quibus interposita est consonans, quod, si pares sint in praeterito et in
II 459,21praesenti syllabae, paenultima uel natura uel positione producitur, siue sit
164b34g459,21book 94226 producitur: in preterito
II 459,22in praesenti longa siue non, ut iŭuo iūui, rĕgo rēxi, lĕgo lēgi, frāngo
II 459,23frēgi, scāndo scāndi, lūdo lūsi, exceptis scindo scĭdi, findo fĭdi,
164b36h459,23book 9542 53 exceptis: quia corripiuntur in peneultima. ut dicit post
II 459,24bibo bĭbi. si enim pura sit paenultima, in plerisque corripitur etiam
164b37i459,24book 94226 pura: vocali precidente .i. in presenti
II 459,25in praeterito, ut luo lŭi, nuo nŭi, spuo spŭi, suo sŭi, ruo rŭi,
II 459,26eo ĭi (inuenitur et īui); in paucis producitur, ut struo strūxi, fluo
164b39459,26book 94122 producitur: " (164b40=459,27) idem: "
II 459,27flūxi, neo nēui. idem fit etiam, cum a trisyllabis praesentibus disyllaba
II 459,28fiunt praeterita, ut sedeo sēdi, uideo uīdi, facio fēci, capio cēpi,
II 459,29iacio iēci, augeo aūxi, ardeo ārsi, foueo fōui, faueo fāui. in
II 459,30crescentibus uero, in quibus repetitio fit principii per praeteritum, paenultimae

 

previous pagenext page